Basinkomst = Medborgarlön Nationell websida för basinkomst i Sverige

Frihetsförmedlingen tar strid mot arbetslinjen

Nu lanseras Frihetsförmedlingen i Sverige, med uppdraget att verka för ökad fritid, minskat lönearbete och fler i frihet. Förmedlingens främsta uppgift är att sammanföra frihetssökande med varandra och med frihetsgivare samt att finnas där behoven finns, i hela landet.

De senaste årens utveckling på arbetsmarknaden kombinerat med nya forskningsrön kring överflödigt arbete, inhumana åtgärder mot arbetssökande och ökade inkomstskillnader ledde fram till initiativet att starta Frihetsförmedlingen. Efter en lång process av undersökning och behovsanalys lanserades förmedlingens webbplats i juli 2014.

– Framtidens Sverige kräver minskat lönearbete. Detta skulle göra det möjligt för individer och grupper att distribuera tiden bättre, så att mer energi och engagemang kan satsas på samhällets humana aktiviteter som vård, skola och omsorg. Vi vill se ett minskat fokus på lönearbete som enda drivkraft och kravet på att alltid stå till arbetsmarknadens förfogande borde avskaffas,  säger Kim Svensson, frihetshandläggare på Frihetsförmedlingen.

Via Frihetsförmedlingens hemsida kan frihetssökande komma i kontakt med andra i liknande situation eller med frihetsgivare som kan hjälpa till på vägen. På platsbanken går det att hitta lediga platser, och alla kan själv kalla till frihetsträffar och utfärda frihetsintyg via de olika online-tjänster som erbjuds.

Frihetsförmedlingen arbetar intensivt med att utveckla både service och våra relationer gentemot kunderna: frihetsgivare och frihetssökande. Stort fokus läggs på att få det fria livet att utgöra en ännu större del av den sociala väven.

Målet är att minska – och på sikt eliminera – meningslös sysselsättning samt skapa social inklusion så att fler människor kan bli en del av frihetens Sverige.

Comments are closed.

Basinkomst på Facebook

 

Sida:  Basinkomst=Medborgarlön

Diskussionsgrupp:  Medborgarlön i stället för arbetslinjen

————————————————————————–

Nyheter om basinkomst i världen

Phillipe Van Parijs was in Seoul, on the 19th of June 2018, presenting a keynote lecture, where Nobe [...]

From left to right: Mike Garnett (Bay Street Labs), Paul Vallée (Pythian), Floyd Marinescu (InfoQ [...]

October 23, 2018 7:00 PM to 8:30 PM Tulane University Jones Hall, Room 108 Basic Income is an audaci [...]

During a lunch served at the Roosevelt House (Public Policy Institute at Hunter College, New York), [...]

A systematic review has been published that looks at the effects of cash transfers on social determi [...]