SNACK MALMÖ 3-4/11 – Basinkomst på Feministiskt Forum

Kom på Feministiskt Forum den 3-4 november i Malmö och lyssna på arbetskritik och basinkomst!!

Arbetskritik ur ett feministiskt perspektiv
Lördag 3 november, 16:30-18:00, Sofielundskolan, Rum: Emma Goldman
Arbetarrörelsen, vänstern, liberalerna och de konservativa. Alla har de en sak gemensamt – de har tillsammans skapat arbetssamhället och driver nu aktivt arbetslinjen. Panelsamtalet kommer att handla om feministisk arbetskritik och de alternativ som finns till arbetssamhället.
Medverkande: Roland Paulsen, författare av bland annat ”Arbetssamhället”, skribenterna Samira Ariadad och Cecilia Höglund, Karin Bähler Lavér medlem i den Stockholmsbaserade gruppen ”Prekariatet” och Alex Veitch medlem i gruppen ”Basinkomst”. Moderator: Liv Strömquist

Lokal aktivism
Söndag 4 november, 13:40-15:10, Sofielundskolan, Rum: Emma Goldman
Politiskt aktiva grupper i Malmö möts i ett samtal om feministiskt, antirasistiskt och antikapitalistiskt arbete. Hur kan vi samarbeta och lära av varandras framgångar och motgångar? Finns det luckor i den politiska organiseringen i Malmö idag? Hur kan grupperna samverka för att överbrygga dessa? Ett samtal om politik, aktivism, Malmö och allas vår framtid.

För att se hela programmet kolla här: http://malmosfeministiska.wordpress.com/feministiskt-forum-2012/