Engagera dig! – i BIEN Sverige

BIEN (Basic Income Earth Network) Sverige grundades 2019. Organisationens ändamål är att informera den svenska befolkningen om basinkomst (BI), upprätthålla internationella kontakter, samt arbeta för att sätta BI på den politiska agendan.

BIEN Sverige fungerar som ett rådgivande organ för införande och utveckling av en praktiskt fungerande basinkomst på både ekonomiskt och socialt plan. Vi vill samla människor från olika delar av samhället och låta var och en förespråka de aspekter av basinkomst som de tycker är viktiga och på de sätt de själva vill. Vi uppmuntrar studier av olika modeller av BI och arbetar för att initiera pilotprojekt för att få empirisk kunskap om effekterna av BI här i Sverige.

BIEN Sverige vill även lyfta basinkomst som en universell mänsklig rättighet. Således stöttar vi initiativ som arbetar för basinkomst i andra länder och globalt.

Sugen på att bli medlem i BIEN Sverige?