VÄLFÄRDSKONFERENS – “Välfärd och framtid” 2–3 feb 2013

Nationell välfärdskonferens med fokus på jämlikhet och hållbarhet.

Sverige hyllas som framgångslandet med välskötta finanser i ett annars krisande Europa. Samtidigt tycks svensk välfärd befinna sig i kris. Nedskärningar, privatiseringar och stora vinstuttag har blivit vardagsmat. Jämlikhetsprinciperna inom skolan och sjukvården urholkas, trygghetssystemen omfattar allt färre och klyftorna ökar. Långsiktiga ödesfrågor skjuts åt sidan.

Den 2–3 februari anordnar därför Nätverket för Gemensam Välfärd och ABF Stockholm en välfärdskonferens med fokus på att tillsammans över organisationsgränser hitta konstruktiva lösningar på välfärdens utmaningar.

 

Om söndagen står det såhär:
“En viktig del av konferensen är de workshops som arrangeras under söndagen. De är till för att underlätta att det bildas nya samarbeten över organisationsgränserna kring de välfärdsfrågor man brinner för.”

Ett tillfälle för oss basinkomstförespråkare att lyfta frågan?!

 

Läs mer om konferensen nedan och på –> http://valfardskonferensen.wordpress.com/

 

Avstamp för vitalisering av välfärden

Konferensen syftar till förbättrat samarbete mellan organisationer och nätverk för en utvecklad och vitaliserad välfärd. Vi vill gärna att din organisation deltar på konferensen för att dela med er av era erfarenheter och diskutera fortsatta samarbeten för en jämlik och hållbar välfärd.

 

Program

Konferensen kommer att innehålla seminarier om vinst i välfärden, lagen om valfrihet, Malmö-kommissionen, skolan, barnfattigdom, gröna jobb, brukarrevision, skatteparadis, järnvägen, pensionerna, opinionsbildning mm. Det blir också workshops med fokus på att utveckla idéer för hur vi kan arbeta vidare efter konferensen. På lördagskvällen blir det välfärdsmingel och fest.

Bland de medverkande: Tobias Baudin, Tapio Salonen, Gunilla Andersson, Asbjörn Wahl, Mikael Nyberg, Daniel Ankarloo, m fl.

 

Övrig information 

Plats för konferensen är ABF-huset, Stockholm, Sveavägen 41. Deltagande är gratis, men av praktiska skäl vill vi att ni anmäler er på konferensens hemsida valfardskonferensen.wordpress.com

Kontaktinformation: Hanna Stenström, valfard2013@hotmail.com, Nätverket för Gemensam Välfärd