Partidebatt i Göteborg 22/1

Välkommen till en debattkväll där vi har bjudit in representanter från olika partier för att diskutera bl. a hur den interna debatten om basinkomst/medborgarlön ser ut inom respektive parti.

Hittills har dessa partirepresentanter tackat ja till att komma:
Valter Mutt, (riksdagsledamot), Miljöpartiet
Mattias Tykesson, Moderaterna
Rickard Andersson, Socialdemokraterna
Gustav Nipe, (ordförande) Ung Pirat
Stina Svensson, (talesperson) Feministiskt initiativ
Krister Segergren, (talesperson) Enhet
Jonas Liljegren, (ordförande) Aktiv Demokrati
(ev. tillkommer fler)

Samtalsledare är Martin Jordö och Lena Stark från Basinkomst Göteborg.
Vid frågor om deltagande i panelen mejla: lena@lenastark.se

Vi kommer vara i Viktoriasalen som ligger på våning 3 i Viktoriahuset på Linnégatan 21 (samma hus som Hagabion).

Frågeställningar är bland annat:
* Var står ert parti officiellt i frågan kring basinkomst? Har ni likartade förslag?
* Vad anser du personligen kring ämnet? Varför?
* Hur har debatten om basinkomst sett ut inom ert parti, finns det olika tankar?
* Vad ser du för framtid för basinkomst inom ert parti? Vad tror du om utvecklingen i stort?

Naturligtvis kommer även publiken få ställa frågor till panelen.

Bjud in dina vänner och kom!
Arrangeras av Basinkomst Göteborg

Mer information om basinkomst: basinkomst.nu
Gilla Basinkomst = Medborgarlön för nyheter
Gå med i Medborgarlön istället för arbetslinjen för att diskutera mer kring ämnet

Mer om oss:
Gruppen Basinkomst Göteborg startades i mars och nu är vi över 280 medlemmar. Vi har har varit med i GP, Göteborgs Fria Tidningar och ETC. När vi startade fanns det en grupp i Stockholm och en i Malmö, men efter en turné i november finns nu grupper på 14 olika ställen i Sverige. Allt fler ifrågasätter arbetslinjen och dagens system och detta är en fråga som bara kommer att växa.

Vi ser oss som en medborgarrörelse som vill påverka t ex partier att börja diskutera frågan mer seriöst. Det som ger rörelsen styrka är dess mångfald av människor som är med. Vi är partipolitiskt obundna.

Sponsras av ABF Göteborg: https://www.facebook.com/abfgoteborg