INFO: Referat från utfrågning av Andreas Schönström (kommunalråd för arbetsmarknaden i Malmö)

Andreas Schönström, kommunalråd för arbetsmarknaden i Malmö, debatterade  Basinkomst den 26 februari

Andreas Schönström avslutade AIFs (Anställningslösa i Förening) och Basinkomst Malmös, vintriga föreläsningsserie på temat basinkomst, i AIF:s nyrenoverade lokaler i centrala Malmö.

AiF är en förening som bland annat driver ett fas 3 – projekt, erbjuder anställningslösa praktisk juridisk rådgivning vid myndighetskontakter och folkbildar genom studiecirklar och seminarier, med tonvikt på arbetsmarknads- och samhällsfrågor.

Deltagarna på torsdagens möte var en brokig samling individer med olika grader av tillfälliga arbeten, arbetslöshet, timvikarier och Fas 3; are. Med gemensam nämnare mer eller mindre positiva till Basinkomst. Deltagarnas massiva uppslutning kring Basinkomst skrämde inte Andreas som inledde samtalet med en paradox;
– Aldrig har så många haft ett arbetat i Malmö. Staden har ett sysselsättningsindex på 127 % av sin befolkning. Trots det har staden en av den högsta andelen arbetslösa i Sverige.
Förklaringen enligt Andreas är arbetspendlingen in till Malmö från de borgerliga kranskommunerna. Det är kranskommuner som tillhör de rikaste i Sverige men saknar arbetstillfällen. Vellinges sysselsättningsindex är endast 53 % av befolkningen. Endast Malmö har en aktiv arbetsmarknadspolitik som generar många jobb, men främst kommer kranskommunernas befolkning till del, enligt Schönström. Arbetspendlingen har en negativ effekt på kommunens ekonomi, eftersom löneskatten inte kommer Malmö tillgodo utan går tillbaka till Vellinge och Lomma.

Schönström fortsatte med en historisk tillbakablick över svunna tider med Kockums industrier till dagens gytter av småföretag som är mycket utsatta för den globala konkurrensen. För att tillhöra socialdemokratin står Schönström liksom många andra  partikamrater i Malmö långt till vänster och anser att det finns pengar i Sverige, men det behövs omfördelning. 1% av befolkningen äger 23 av kapitalet och hur de rika har undvikit debatten. Det är den diskussionen Andreas vill föra, vad gör vi pengarna som finns hos den rikaste gruppen i Sverige? Svaret blev tydligt; pengarna  behövs inom; offentliga sektorn, bostäder och infrastukturen.

Efter mingel med fyra sorters god-fika fortsatte öppen frågestund som modererades Mattias Wallander från AiF. Wallander frågade Andreas hur han såg på arbete utifrån ett filosofiskt perspektiv, värderingar och betalt kontra obetalt hemarbete.

Schönström anslöt till Löfvéns linje och ansåg att lönearbete till viss del skapar välbefinnande hos en människa. Arbetslöshet skapar ofta skamkänslor och utanförskap genom fattigdom. Samtidigt som han poängterade att arbete lika ofta skapar förslitningsskador, utbrändhet eller övertid och avslutade med att säga; “den största lögnen är marknadens förträfflighet”.

Deltagare från nätverket Basinkomst Malmö ansåg att förslaget om BI skulle drivas av arbetarrörelsen som en offensiv politiskt argument. Andreas argument för BI sträckte sig inte längre än till en positiv syn på Friår (Görans Perssons regering). Schönström negativa inställning till BI var främst pragmatisk; Det parlamentariska läget idag omöjliggör ofinansierade offensiva satsningar, krona för krona, enligt Magdalena Anderssons modell.

Högern och näringslivet kommer aldrig godta BI och risken i förlängningen är att den “solidariska väven” som håller Sverige samman urholkas. Risken är att personer vägrar betala skatt när några får inkomster utan motprestationer, ansåg Schönström.

Flera i publiken undrade varför partiet slutat driva frågan om arbetstidsförkortning. Andreas trodde att skälet var den höga arbetslösheten som bitit sig fast som krävde heltid som sysselsättning.

Schönström tyckte det hade varit ett mycket givande samtal i äkta folkbildningstradition och önskade oss lycka till med organisering och framtida arrangemang.

/Anders Hermansson, ledare för studiecirkel i basinkomst