INFO – Unga för basinkomst har haft sitt första möte!

Nu har det nya nätverket Unga för basinkomst (vars Facebook-grupp välkomnar alla unga) haft vårt första möte! Mötet ägde rum på ABF-huset i Stockholm. Vid mötet diskuterade vi hur vi framöver ska bidra till att lyfta basinkomst på agendan, engagera fler unga i frågan och slutligen lyckas införa basinkomst i Sverige. Läs gärna hela protokollet nedan, under bilden från mötet!

Unga för basinkomsts första möte

Glada deltagare på första mötet med Unga för basinkomst!
Glada deltagare på första mötet med Unga för basinkomst!

Datum: 2015-01-31 20:00-21:30
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm
Deltagare: 9 stycken
Mötesarrangörer: Alva Markelius, Aili Markelius och Leo Rudberg

Frågor som diskuterades

1 Förening eller nätverk?

Vi diskuterade huruvida Unga för basinkomst bör vara en formell förening (med stadgar, årsmöten och dylikt) eller ett lösare nätverk. En fördel med att bilda en förening är att Unga för basinkomst då potentiellt kan få pengar av MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) i framtiden. För att få dessa pengar finns dock flera krav, bl.a.: föreningen måste ha funnits i två år, föreningen måste ha minst 1000 medlemmar i 6-25 års ålder och det måste finnas medlemsföreningar i minst 5 län. På grund av det första kravet vore det bra att bilda föreningen så fort som möjligt, om vi överhuvudtaget ska bilda förening. Potentiellt skulle föreningens medlemsföreningar på regionalnivå (om vi t.ex. bildar ”Unga för basinkomst Stockholm”) kunna få bidrag från landsting (t.ex. Stockholms läns landsting).

En fördel med lösare nätverk är att vi slipper byråkratiskt krångel med föreningsformalia, formella träffar, stadgar och dylikt – istället kan vi fokusera på att bara göra kul verksamhet. Å ena sidan behöver de bägge formerna inte utesluta varandra – de som vill kan fokusera på kul verksamhet, de som vill kan fixa byråkratin.

Inget beslut fattades direkt i frågan om organisationsform. Vi kommer att fråga fler medlemmar om detta.

För mer info om bidrag, se: http://www.mucf.se/bidrag-till-barn-och-ungdomsorganisationer.

2 Resurser Unga för basinkomst har nu

Mötesarrangörerna redogjorde för vilka resurser Unga för basinkomst har nu:

 • – Facebook-gruppen Unga för basinkomst med 220 medlemmar. (Just nu är endast mötesarrangörerna administratörer, gruppen är sluten och alla som läggs till måste ha administratörs godkännande för att bli medlem. Varmt välkomna att gå med!)
 • – Administratörskap på Facebook-sidorna Basinkomst = Medborgarlön och Basinkomst Stockholm. (Vi kan alltså uppdatera dessa sidor med egna poster.)
 • – Inloggning på https://basinkomst.nu – den stora webbplatsen för Sveriges basinkomströrelse. (Vi kan alltså uppdatera sajten med egna inlägg, och om vi vill sannolikt få en egen permanent sida om Unga för basinkomst.)

3 Kommunikation

Vi diskuterade hur vi bör kommunicera internt och externt framöver, om vi ev. bör skapa en mejlinglista. Det kan vara problematiskt att ha för många kommunikationskanaler samtidigt.

Vi beslutade

 • Att fortsätta använda Facebook-gruppen för vår internkommunikation framöver.
 • Att eventuellt skapa separata Facebook-grupper för Unga för basinkomsts aktiva på olika orter.
 • Att fortsätta använda Facebook-gruppen, Facebook-sidorna och https://basinkomst.nu för extern kommunikation (exempelvis för kallelser till möten).

4 Idéer på verksamhet

Vi spånade fritt om idéer på Unga för basinkomsts framtida verksamhet:

 • Skolbesök med föreläsningar (såväl på lektioner i t.ex. samhällskunskap som utanför skolans schemalagda lektioner, t.ex. inbjudna av politiska föreningar på skolor)
 • Opinionsbildning i media (t.ex. debattartiklar och insändare)
 • Flygbladsutdelning
 • Föreläsningar (utöver vuxenrörelsens föreläsningar)
 • Internutbildningar (t.ex. om hur en föreläser på skolor)
 • Planeringsmöten/fika
 • Demonstrationer
 • Kulturella aktiviteter
 • Årliga event
 • Almedalen (både för att hitta intresserade som vill arbeta med nätverket och – särskilt på sikt – utåtriktad, opinionsbildande verksamhet)

Självklart får vem som helst gärna ta initiativ till aktiviteter, såväl sådana som föreslagits ovan, som andra aktiviteter (så länge de inte är uppenbart opassande).

5 Syfte för Unga för basinkomst

Vi spånade kring vad syftet för Unga för basinkomst ska vara, och nådde konsensus kring dessa punkter:

 • Att öka kunskapen om basinkomst bland unga.
 • Att öka engagemanget för basinkomst bland unga.
 • Att verka för att Sverige och världen ska införa basinkomst.

6 Vad särskiljer Unga för basinkomst?

Vi diskuterade en del om vad som ska särskilja Unga för basinkomst från vuxenrörelsen för basinkomst – varför behövs ett eget Unga för basinkomst, varför kan vi inte verka för våra syften inom rörelsen? Några tankar:

 • – Unga för basinkomst kan potentiellt vara mer radikala och kaxiga, som de partipolitiska ungdomsförbunden är jämfört med sina moderpartier. Vi kanske inte har mer radikala åsikter (basinkomst är i sig radikalt), men kan göra mer radikala och spektakulära aktioner.
 • – Unga för basinkomst kan som ungdomsförbund få pengar från staten, vilket vuxenrörelsen inte kan.
 • – Unga för basinkomst kan lättare få föreläsa på skolor, då skolor är mer positiva till att ungdomsförbund ska tala hos dem än vuxenrörelser.
 • – Unga för basinkomst kan lyfta basinkomstfrågan ur ungas perspektiv, t.ex. gällande studenters situation (CSN) och mental ohälsa/stress hos unga.

6 Nästa steg

Framöver måste struktur diskuteras mer. Vi måste också fundera på om vi ska försöka få tag på mer resurser, t.ex. i form av material, lokal och kunskap. Dessutom bör vi få respons från medlemmar om olika saker.

Vi beslutade:

 • Att skapa en digital enkät som intresserade deltagare i Unga för basinkomst kan fylla i, där vi bl.a. frågar vad människor tycker om organisationsform, varifrån de kommer och hur engagerade de själva vill vara. Denna enkät kommer länkas på basinkomst.nu, i vår Facebook-grupp och på Facebook-sidorna.

Mötet avslutades cirka 21:30.