SAMTAL MALMÖ: Frihet, jämlikhet, basinkomst / 31 mars kl 18.30-21.00

Detta event spelades in och kan ses i efterhand här. Inom den snaraste framtiden kommer en omklippt version där ljudet är tillagt i den mån det går.

———
Kan basinkomst vara lösningen på de stora samhällsproblemen? Kan samhället bli mer rättvist om vi inför basinkomst? Allt fler tror det. Begreppet syns allt oftare i debatten men riksdagspartierna avfärdar det. Men något håller på att hända!

Det finns enskilda politiker inom så gott som alla partier som förespråkar grundtrygghet/basinkomst för alla. Även vissa partier har nyligen infört basinkomst som en fråga för hela partiet. Basinkomst Malmö har spårat upp och bjudit in några av dessa politiker till ett samtal.

I PANELEN
Annika Lillemets (Miljöpartiet, riksdagsledamot)
Hillevi Larsson (Socialdemokraterna, riksdagsledamot)
Gustav Nipe (Piratpartiet, förbundsordförande Ung Pirat sedan 2011)
Abe Bergegårdh (Vänsterpartiet, tvåa på riksdagslistan i södra Skåne)
Katerin Mendez (Feministiskt initiativ, sitter i kommunfullmäktige i Malmö)
Niklas Svanlindh (Centerstudenterna, andre vice förbundsordförande)

Vi kommer öppna dörrarna 18.30, en halv timme innan samtalet börjar. 
Då kommer vi ha ett infobord och kören Reclaim with song gästar oss med en helt ny arbetskritisk och basinkomstpeppande sång!!!!

LIVE STREAM
För er som inte har möjlighet att besöka panelsamtalet i Malmö kommer vi livestreama kvällen. Länken till streamen kommer läggas ut på facebooksidan ”Basinkomst = Medborgarlön” så fort sändningen börjar. Det kommer också finnas möjlighet att se samtalet i efterhand på basinkomst.nu.

Kom som du är och var en del i en förändring tillsammans. Varmt välkomna!
Basinkomst Malmö och Anställningslösa i Förening

Plats: Inkonst på Bergsgatan 29 i Malmö
Tid: Tisdag den 31 mars kl 18.30-21 (samtalet börjar kl 19)
FB event: https://www.facebook.com/events/1416243088669537/


VAD ÄR BASINKOMST?
Basinkomst innebär att alla ska garanteras en regelbunden inkomst som går att leva på utan krav på motprestation.

VARFÖR BEHÖVS BASINKOMST?
Samhället står inför stora utmaningar. Klyftorna ökar, välfärden krackelerar och trygghetssystemen urholkas  – som exempel kan nämnas att omkring 1000 personer blir utförsäkrade varje månad.
Fördelningen av samhällets tillgångar blir allt mer orättvis. Arbetslinjen har bitit sig fast. Lönearbetet fortsätter att vara navet i samhället. Den som inte har jobb hamnar utanför och skuldbeläggs.
Tanken om ”full sysselsättning” släpptes som vision redan på 70-talet. Riksdagen gav riksbanken i uppdrag att bekämpa inflationen genom att öka arbetslösheten. Samtidigt fortsätter politikerna med mantrat att ”alla måste jobba”.
Robotar och datorer ersätter mer och mer den mänskliga arbetskraften. Mer än vartannat yrke beräknas ha försvunnit om tjugo år. I stället för att se detta som en möjlighet ser de flesta politiker det som ett problem och försöker övertrumfa varandra med förslag på hur man kan ”skapa” nya jobb inom produktionen – vilket förutsätter att tillväxten måste öka.
Sverige är ett rikt land. Aldrig har vi haft bättre förutsättningar att hitta nya lösningar för en rättvisare fördelning av samhällets tillgångar. Var finns visionerna för de olika partierna?
Basinkomst kan vara en lösning på många problem.

BASINKOMST MALMÖ & ANSTÄLLNINGSLÖSA I FÖRENING
Basinkomst Malmö är en del av en allt starkare folkrörelse som verkar för att öka opinionen för basinkomst  –  och på sikt införa det. Läs mer på: https://basinkomst.nu/
Anställningslösa i Förening, AiF, är en ideell organisation som på olika sätt försöker stödja och organisera anställningslösa som går miste om många av de rättigheter som annars är kopplade till en anställning. Läs mer på: http://aif-malmo.se/