JÖNKÖPING: Panelsamtal och workshop om parlamentaristiska och utomparlamentariska strategier // 10 okt

PANELSAMTAL

Möt personer med erfarenheter av att driva basinkomst parlamentariskt på riksdagsnivå och/eller genom utomparlamentarisk organisering. Vad händer i kampen för basinkomst och hur kan vi, antingen separat eller tillsammans, kämpa för ett införande?

I panelen:
Foujan Rouzbeh – aktivist och fd partipolitiker
Annika Lillemets – riksdagspolitiker
Lennart Fernström – aktiv i Basinkomst Stockholm

Samtalet leds av Basinkomst Malmö

+ + + + + + + +

WORKSHOP: Basinkomstorganisering

Efter “Basinkomst åt alla – Panelsamtal om parlamentaristiska och utomparlamentariska strategier” bjuder vi in till uppföljande workshop där diskussionen om strategier fördjupas och konkretiseras. Vi berättar också om basinkomströrelsen, aktiviteter som gjorts och hur en kan organisera sig.

+ + + + + + + +

PLATS: Kulturhuset på Svavelsticksgränd 7-9 i Jönköping

TID: Panelsamtalet hålls den 10 okt kl 13.00-13.45 efter en kort paus följer workshopen kl 14.00-14.45

EVENT: https://www.facebook.com/events/997135230308534/

VARMT VÄLKOMNA!!!!

Ta en titt på andra andra saker som händer under samma helg: https://www.facebook.com/events/123496804648862/188511718147370/

+ + + + + + + +

VAD ÄR BASINKOMST?
Basinkomst innebär att alla ska garanteras en regelbunden inkomst som går att leva på utan krav på motprestation.

VARFÖR BEHÖVS BASINKOMST?
Samhället står inför stora utmaningar. Klyftorna ökar, välfärden krackelerar och trygghetssystemen urholkas  – som exempel kan nämnas att omkring 1000 personer blir utförsäkrade varje månad.
Fördelningen av samhällets tillgångar blir allt mer orättvis. Arbetslinjen har bitit sig fast. Lönearbetet fortsätter att vara navet i samhället. Den som inte har jobb hamnar utanför och skuldbeläggs.
Tanken om ”full sysselsättning” släpptes som vision redan på 70-talet. Riksdagen gav riksbanken i uppdrag att bekämpa inflationen genom att öka arbetslösheten. Samtidigt fortsätter politikerna med mantrat att ”alla måste jobba”.
Robotar och datorer ersätter mer och mer den mänskliga arbetskraften. Mer än vartannat yrke beräknas ha försvunnit om tjugo år. I stället för att se detta som en möjlighet ser de flesta politiker det som ett problem och försöker övertrumfa varandra med förslag på hur man kan ”skapa” nya jobb inom produktionen – vilket förutsätter att tillväxten måste öka.
Sverige är ett rikt land. Aldrig har vi haft bättre förutsättningar att hitta nya lösningar för en rättvisare fördelning av samhällets tillgångar. Var finns visionerna för de olika partierna?
Basinkomst kan vara en lösning på många problem.

+ + + + + + + +

BASINKOMST MALMÖ
Basinkomst Malmö är en del av en allt starkare folkrörelse som verkar för att öka opinionen för basinkomst  –  och på sikt införa det. Läs mer på: https://basinkomst.nu/