Engagera dig!

Kul att du är peppad på att jobba för basinkomst! Du kan engagera dig

…i en lokalgrupp,

…i en arbetsgrupp,

och/eller

…på nätet.