Plattform för Basinkomstnätverket Sverige

PLATTFORM FÖR BASINKOMSTNÄTVERKET SVERIGE

Basinkomströrelsen arbetar för att alla ska vara garanterade en grundinkomst. Denna ska ligga på en nivå som går att leva på och ska garanteras alla utan några krav på motprestation.

Basinkomströrelsen är en internationell rörelse med grupper och aktiva i stor del av världen. Arbetsformerna och synen på vägen till en basinkomst varierar, men visionen om en garanterad inkomst till alla utan krav på motprestation är den samma. I Sverige består rörelsen av basinkomstgrupper, partier, föreningar, akademiker, opinionsbildare och andra enskilda personer. Basinkomst har ingen självklar politisk färg och dess förespråkare har mycket varierade politiska bakgrunder. Med denna plattform vill vi dock presentera några grundläggande tankar runt basinkomst som förenar oss.

Vad är basinkomst?

Basinkomst innebär att alla ska garanteras en regelbunden inkomst som går att leva på utan krav på motprestation.

Basinkomst, även kallat medborgarlön, är inte ett färdigt förslag, utan det finns en rad olika modeller för hur ett system med basinkomst skulle kunna utformas, till exempel genom negativ inkomstskatt (omvänd inkomstskatt). Dessa basinkomstmodeller har genom åren stöttats av inte mindre än nio ekonomipristagare till Nobels minne, samt fredspristagaren Desmomd Tutu och litteraturpristagaren Bertrand Russell.

Oavsett modell är vår gemensamma definition av basinkomst att den ska:

  • garantera alla en inkomst som går att leva på

  • betalas ut till individer, inte till hushåll

  • betalas ut utan krav på motprestation

  • betalas ut regelbundet (månadsvis)

  • betalas ut i pengar, inte till exempel matkuponger

Vi menar att det måste vara en rättighet att klara sig ekonomiskt utan att behöva utstå förnedring och kontroll. Vi menar också att basinkomst är en lösning på många av de problem som dagens system skapar.

Antagen på den nationella basinkomstträffen i Stockholm 2014-10-12