Föreläsning Stockholm 10/6 – Guy Standing – Basic Income in a Precariat Charter

 

“Basic Income in a Precariat Charter”. OBS Andra tisdagen i juni!

ABF, Sveavägen 41, kl 18.30
Entré 60 kr

Professor Guy Standing från Londons universitet, författare till boken ”Prekariatet – den nya farliga klassen” har utkommit med en ny bok i år, “A Precariat Charter: From Denizens to Citizens.” (Ungefär: Ett manifest för Prekariatet, Från andra klassens till första klassens medborgare)

Guy Standing är en av grundarna och vice ordförande i BIEN, den internationella organisationen för basinkomst och är eftersökt i hela världen. Han har identifierat en ny klass, prekariatet, som består av den ökande gruppen människor med osäkra och tillfälliga anställningar.

Standings nya bok tar debatten ett steg vidare , och behandlar mera i detalj en typ av framtidsinriktad politik, ett underlag för en vision av Det Goda Samhället, där dagens ojämlikhet och instabilitet kan minskas.
Den nya boken ”A Precariat Charter” diskuterar hur våra rättigheter – mänskliga, politiska, sociala och ekonomiska – har förnekats prekariatet. Han påpekar vikten av att omdefiniera det sociala kontrakt, som rör rätten att organisera sej, rätten till inflytande och tillgången till offentliga rum. Det ekologiska imperativet diskuteras också, något som endast berördes ytligt i Standings förra bok, men som har diskuterats ingående i relation till prekariatet av såväl teoretiker som aktivister.

Föredraget hålls på engelska.
Facebook-evenemanget för föreläsningen hittar ni här.

Basinkomst Stockholm ordnar sedan 2012 föreläsningar i ABF-huset, Sveavägen 41, första tisdagen i varje månad 18.30-20.00 (med uppehåll januari & juni-augusti) under rubriken “Basinkomst i stället för arbetslinjen?”

Kommande föreläsning som är klara (fylls på efter hand):
– September – ej klart
– 7 oktober – Niklas Svanlindh, andre vice förbundsordförande för Centerstudenterna
– 4 november – Sanne Petersson från F! Malmö om hur basinkomst kan minska stress, ångest och annan psykisk ohälsa.

BASINKOMST ISTÄLLET FÖR ARBETSLINJEN?
När miljön inte längre tål ständig tillväxt, när Europa har 25 miljoner arbetslösa och lönearbete åt alla inte längre går att skapa. När alla politiska partier går på samma ohållbara ekonomiska linje är det dags att diskutera alternativ.

Basinkomst:
· garanterar alla en materiell grundtrygghet i pengar som ska gå att leva på.
· ska tillfalla individer
· kräver ingen motprestation