LUND: Basinkomst/medborgarlön – Hur då? För vem då? Varför då? // 8 feb

Samtal mellan Valter Mutt, riksdagsledamot (MP), Katerin Mendez (F!), Lennart Fernström, chefredaktör SYRE och publiken!

Kl 18.30 på IOGT-lokalen Bantorget 5 i Lund.
Ingen entréavgift. Självkostnadsfika.

VÄLKOMNA!