TOMELILLA: Basinkomst/medborgarlön – Hur då? För vem då? Varför då? // 7 feb

Samtal mellan Valter Mutt, riksdagsledamot (MP), Katerin Mendez (F!), Lennart Fernström, chefredaktör SYRE och publiken!

Kl 17.30-20.00 på Österlens Folkhögskola, Malmövägen 41 i Tomelilla.
Ingen entréavgift. Självkostnadsfika.

VÄLKOMNA!